Açık Kaynak Lisansı Hakkında

Giriş:
Açık Kaynak, sadece kaynak koduna erişebilmek demek değildir. Açık Kaynak yazılımların dağıtım şartları aşağıdaki kriterlere uymak zorundadır.

1) Serbest Tekrar Dağıtım
Lisans, yazılımın başka bir yazılımın parçası olarak diğer kaynaklardan gelen yazılımlarla birlikte satılmasını veya ücretsiz olarak dağıtılmasını kısıtlayamaz. Lisansor, yukarıda belirtilen şekilde satılan veya ücretsiz olarak dağıtılan yazılımdan royalty ( lisans ücreti/mahfuz hakkı ) veya herhangi başka bir ücret talep edemez.

2) Kaynak Kodu
Yazılım kaynak kodunu da içermek zorundadır. Buna ilaveten lisans, yazılımın kaynak kodu veya derlenmiş (compiled) şekilleri de dahil olmak üzere dağıtımına izin vermek zorundadır. Urunun kaynak koduyla birlikte dağıtılmadığı durumlarda, herkes tarafından kolayca ulaşılabilecek ve yazılımın kopyalanmasından doğabilecek giderleri asmayacak bir fiyata veya tercihen Internet'ten indirme seklinde kaynak koduna ulaşım sağlanmalıdır. Kaynak kodu programcıların kolaylıkla kullanıp modifiye edebilecekleri bir formatta olmalıdır. Bilinçli bir şekilde okunması zorlaştırılmış bir kaynak kodu kabul edilemez. Kaynak kodunun on tarayıcı (preprocessor) veya tercümeci gibi işlemlerden geçirilmiş hallerine de izin verilmemektedir.

3) Başka yazılım ürünleri temel alınarak üretilen yazılımlar
Lisans yazılımda değişiklikler yapılmasına, yazılımın başka yazılım ürünleri temel alınarak üretilmesine ve bu şekilde üretilmiş bir yazılımın da ayni lisansı kullanmasına izin vermek zorundadır.

4) Yazılım sahibinin (yazarın) kaynak kodunun bütünlüğü.
Lisans, üzerinde değişiklik yapılmış kaynak kodunun dağıtımını ancak kaynak koduyla birlikte 'yama' dosyaları'nın (patch) dağıtımını ve bu şekilde programın kurulum ve derleme aşamalarında yazılımın kurulumunu istenilen yönde değiştirmeyi serbest bıraktığı halde engelleyebilir. Lisans acık ve net olarak üzerinde değişiklik yapılmış kaynak kodundan derlenmiş yazılım ürünlerinin dağıtımına izin vermek zorundadır. Lisans bu şekilde üretilen daha önce yazılmış bir yazılıma dayalı bir programın başka bir adla anılmasını veya farklı bir versiyon numarası olmasını şart koşabilir.

5) Şahıslara ve Gruplara karsı ayrımcılık yapılamaz.
Lisans hiç kimse veya hiç bir gruba karsı ayrımcılık yapamaz.

6) Programın Kullanım alanına dayalı olarak ayrımcılık yapılamaz.
Lisans, yazılım ürününün herhangi bir alanda kullanımını kısıtlayamaz. Örneğin, yazılımın ticari bir ortamda veya genetik bilimi konusunda araştırma yapılması konusunda kullanılması engellenemez

7) Lisansın dağıtımı
Yazılım ürününe ait bütün haklar, aynı yazılımın başka kişilere dağıtılması halinde lisansın tekrar aktif hale geçirilmesine gerek olmadan geçerliliğini korur.

8 Lisans belirli bir ürüne bağımlı olmamalıdır.
Lisansın öngördüğü haklar programın herhangi bir yazılım sürümünün bir parçası olarak dağıtılması turu bir şartla kısıtlanmamalıdır. Programın bu tarz bir yazılım surumu içinden çıkarılıp kendi basına ve ayrı olarak kullanılması veya dağıtılması halinde yazılımı bu şekilde edinen kişilerin yazılımı orijinal halinde (surumun bir parçası olarak) elde etmiş kullanıcılarla ayni haklara sahip olması gereklidir.

9) Lisans diğer yazılım ürünlerine karşı kısıtlama koyamaz
Lisanslı yazılım ürünüyle birlikte dağıtılan diğer yazılım ürünlerine karsı bir kısıtlama getirilemez. Örneğin, lisans, dağıtımın yapıldığı araç (CD vb) üzerindeki diğer bütün yazılımların da açık kaynak kodlu yazılım olması zorunluluğunu getiremez.